15.12.2020

Entinen Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä senior advisoriksi Castrén & Snellmanille

Suomen johtaviin kuuluva Maksukyvyttömyysmenettelyt-palvelumme vahvistuu merkittävällä insolvenssioikeuden osaajalla, kun oikeusneuvos Mikko Könkkölä aloittaa Castrén & Snellmanilla senior advisorina 11.1.2021. Mikolla on mittava ura tuomarina ja insolvenssioikeuden vaikuttajana. Ennen Castrén & Snellmanille tuloaan hän on työskennellyt yksitoista vuotta Helsingin hovioikeuden presidenttinä.

Mikko on työskennellyt korkeissa tuomarin viroissa kaikkiaan lähes parinkymmenen vuoden ajan: ensin korkeimman oikeuden jäsenenä ja oikeusneuvoksena sekä myöhemmin Vaasan ja Helsingin hovioikeuden presidenttinä. Mikko on työskennellyt lainvalmistelijana päätoimisesti yli 25 vuoden ajan, muun muassa oikeusministeriön lainsäädäntöjohtajana vastuualueenaan yksityisoikeuden alaan kuuluva lainvalmistelu.

Moni juristi tuntee Mikko Könkkölän myös hänen aikaansaannoksistaan insolvenssioikeuden alalla, missä hän on toiminut useiden keskeisten hankkeiden vetäjänä, muun muassa konkurssilakityöryhmän puheenjohtajana. Könkkölä on osallistunut myös EU:n insolvenssilainsäädännön valmisteluun. Keväällä valmistui toinen painos hänen yhdessä professori Tuula Linnan kanssa kirjoittamastaan Konkurssioikeus-kirjasta, jota pidetään alan yhtenä perusteoksena.

Ensi keväänä lienee odotettavissa kiirettä maksukyvyttömyyspalvelussa. Monet pandemian talousvaikutusten torjuntatoimet ovat lähinnä lykänneet akuuttia kassakriisiä, eivätkä ne ole tuoneet huojennuksia yritysten vastuisiin. Vapaaehtoisten velkajärjestelyjen tai yrityssaneerauksien mahdollisuudet taikka toisaalta konkurssi pohdituttavat sekä velallisia että velkojia.

– Olen iloinen saadessamme Mikon tiimiimme auttamaan asiakkaitamme insolvenssioikeudellisissa kysymyksissä. Suomessa tällaiset urasiirrot ovat harvinaisia, mutta maailmalla tavallisempia. Edelläkävijöinä tartuimme tietysti tilaisuuteen saada alan huippu tiimiimme. Esimerkiksi vaativissa oikeudenkäynneissä Mikon kokemus ja osaaminen on arvossaan: hän tuo uusia näkökulmia oikeudenkäyntien strategioihin ja siihen, miten erilaisia rahoitusjärjestelyjä tulisi hoitaa insolvenssioikeudellisesta kulmasta, sanoo osakas ja Maksukyvyttömyysmenettelyt-palvelumme vetäjä Pauliina Tenhunen.

Mikko haluaa avata uuden oven pitkällä ja monipuolisella urallaan:

– On mielenkiintoista aloittaa uusi ura uudessa ympäristössä, pöydän toisella puolella. Henkisesti siirtyminen asianajotoimistoon on helppoa, onhan toimiva ja laadukas asianajolaitos tuomioistuinlaitoksen ohella oikeusturvan tärkeimpiä takeita. Uskon, että voin syventää tiimien asiantuntemusta erityisesti insolvenssioikeuteen ja riitojen ratkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä, Mikko Könkkölä kertoo.