18.2.2016

Emma Niemistöltä julkaisu rakennusurakoiden takuuvastuukysymyksistä

Castrén & Snellmanin senior associate -lakimies Emma Niemistö on kirjoittanut Kiinteistöalan Kustannus Oy:lle teoksen Urakoitsijan takuuvastuu – tilaajan opas. Kirjassa käsitellään tiiviisti ja yleistajuisesti takuuvastuukysymyksiin liittyviä juridisia ja käytännön näkökohtia. 

Oppaassa kerrotaan Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaisten takuuvastuumääräysten tulkinnasta: mm. miten takuuaika lasketaan, mitä takuu käytännössä kattaa ja millaisiin toimenpiteisiin se urakoitsijan velvoittaa. Kirjassa annetaan tilaajille myös konkreettisia menettelytapaohjeita, joita noudattamalla urakoitsijalta voidaan vaatia korjauksiin ryhtymistä sekä vahingonkorvausta takuuaikaisista virheistä aiheutuneista haitoista. Oppaan lopussa on esimerkinluontoiset mallit reklamaatioista, joiden tekeminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta tilaaja voi pätevästi vedota takuuvastuuehtoihin.

Emma Niemistö on erikoistunut rakennus- ja projektijuridiikkaan sekä kiinteistöoikeuteen. Hänellä on juristin koulutuksen ohella rakentamistalouden diplomi-insinöörin tutkinto, ja hän keskittyy työssään mm. YSE-ehtoisiin urakkasopimuksiin ja -riitoihin.

Emman kirjan on julkaissut Kiinteistöalan Kustannus Oy. Oppaan sisältöön voi tutustua lähemmin kustantajan verkkokaupassa, josta sen voi myös ostaa.


Annamme mielellämme lisätietoja,
Emma Niemistö