23.3.2023

Christer Svartström

Christer Svartström toimii counsel-juristina Castrén & Snellmanin Maksukyvyttömyysmenettelyt-palvelussa. Castrén & Snellmanin yhteistyön kulttuuri ja ainutlaatuiset projektit ovat saaneet Christerin viihtymään talossa jo noin kymmenen vuoden ajan.

Valmistumisensa jälkeen Christer ehti työskennellä finanssialalla puolisen vuotta ennen Castrén & Snellmanille siirtymistä loppuvuodesta 2013.

”Minulla ei silloin vielä ollut kovin vahvaa käsitystä siitä, mitä tarkalleen ottaen haluaisin tehdä. Lähestyin maksukyvyttömyysalaa avoimin mielin, ja noin kymmenen vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, että se kannatti”, Christer kertoo.

Oma ala löytyi asiakasprojektien kautta

Castrén & Snellmanin maine alansa huipputoimistona oli Christerille jo tuttu opiskelukavereiden kehuista. Christerin aloittaessa toimistomme oli juuri mukana Talvivaaran saneerausmenettelyssä. ”Se oli aikamoinen tulikaste vastavalmistuneelle”, Christer sanoo. Tapauksen parissa työskenteleminen näytti Christerille, että oikeudenala oli todella mielenkiintoinen ja että Castrén & Snellman oli sitä varten aivan aitiopaikka. ”Pääsin soveltamaan kaikkea oppimaani tapauksessa, joka antoi hyvän pohjan tulevalle uralleni. Olen ollut todella tyytyväinen sekä Castrén & Snellmaniin että valitsemaani oikeudenalaan”, hän jatkaa.

Christer kuitenkin pitää hyvänä sitä, ettei juristi keskity liian tiiviisti vain omaan alaansa, vaan kerää kokemusta myös muista aloista. Näin asiantuntemuksesta tulee laaja-alaisempaa, mikä tukee omaa ydinosaamista. Maksukyvyttömyysasioiden lisäksi Christerille on karttunut kokemusta muun muassa yhtiöoikeudesta ja kiinteistötransaktioista sekä riita-asioista. Maksukyvyttömyyteen liittyvät riidat ja oikeudenkäynnit ovat juristien valtakuntaa. ”Oikeudenkäynnissä juristi on kuin lääkäri leikkaussalissa”, Christer muotoilee.

Riskienhallinta on ennakointia

”Tässä työssä ei hoideta pelkkiä konkursseja tai saneerauksia, vaan myös riskien torjumista. Asiakkaita autetaan paitsi vaikeuksien koittaessa myös ennakoivasti”, Christer kertoo. Häntä kiinnostaa erityisesti se, miten taloudellisissa vaikeuksissa oleva yhtiö voitaisiin saada taas tolpilleen ja sen toiminta jatkumaan. Riskienhallintaa on esimerkiksi se, että tilaaja varautuu tilanteeseen, jossa toimittaja joutuukin myöhemmin vaikeuksiin. Tilaajan intressi on turvattava, ja on varmistettava, että ongelmien ilmetessä mahdolliset riskit tai vahingot ovat tilaajalle mahdollisimman pienet. Tämäntyyppisissä kysymyksissä yhteistyö muiden tiimien, kuten Rahoitus-palvelun, kanssa on hyödyksi.

Omaa erikoisalaa ei tarvitse valita heti

Oikeustieteen opiskelijoilla ja uraansa aloittelevilla juristeilla voi olla hyvin selkeä käsitys siitä, mitä he haluavat tehdä. Eri oikeudenaloista tai liiketoimintaryhmistä ei kuitenkaan voi saada tarkkaa kuvaa ennen kuin niitä kokeilee. Se, millaista käytännön työ tai substanssiosaaminen on jollakin alalla, selviää vain siihen tutustumalla. Castrén & Snellmanin harjoitteluohjelmat tarjoavat siihen oivan tilaisuuden. Christer neuvookin opiskelijoita pitämään avoimen mielen: ”Ei kannata liian ajoissa lukkiutua tiettyyn oikeudenalaan. Opintojen aikana puisevalta vaikuttanut ala voikin osoittautua käytännön työssä todella mielenkiintoiseksi.” Christer kehottaa opiskelijoita hyödyntämään harjoittelujaksoja ja tutustumaan eri oikeudenaloihin. Omaa fokusta ei tarvitse tietää heti uraansa aloittaessa.

Toimiston rento henki

Castrén & Snellmanin rento henki tuli esiin jo työhaastattelussa. ”Ihmiset täällä ovat mutkattomia ja niin on myös toimiston kulttuuri. Turhia hierarkioita ei ole. Työ voi ajoittain olla hektistä, mutta yhdessä tekemisen henki ja sopiva annos huumoria helpottavat kiireen keskellä”, Christer kertoo. Kollegat ovat motivoituneita oman alansa huippuja, joiden kanssa voi matalalla kynnyksellä sparrailla asioita.

Työnantajana Castrén & Snellman myös joustaa erilaisissa elämäntilanteissa. Christer on juuri muuttanut Turkuun muutamaksi vuodeksi puolisonsa opintojen takia ja tekee töitä sieltä käsin etänä. Vastapainoa työlle Christer löytää tenniskentältä.