30.9.2015

Castrén & Snellmanilta artikkeli Suomen leniency-järjestelmästä

Sari Hiltunen, Anna Kuusniemi-Laine ja Jussi Nieminen ovat kirjoittaneet artikkelin Suomen leniency-järjestelmästä . Artikkeli julkaistiin Thomson Reutersin kustantamassa teoksessa Leniency Regimes 5th Edition, Sweet & Maxwell International Series.

Teoksessa esitellään kattavasti ja käytännönläheisesti yli 30 maan leniency-järjestelmiä ja niiden eroavaisuuksia mm. sakoista vapautumisen edellytysten, marker-menettelyn ja hakemusten julkisuuskysymysten osalta. Teos on tarkoitettu käsikirjaksi ja työvälineeksi juristeille ja muille kansainvälisestä kilpailuoikeudesta kiinnostuneille.

Voit ladata Suomea koskevan artikkelin tästä.