3.11.2020

Castrén & Snellman aloittaa metsityshankkeen – kolmen hehtaarin metsä sitoo hiiltä ja tukee luonnon monimuotoisuutta

Castrén & Snellman on mukana metsityshankkeessa, jossa hiilensidontapalveluita tarjoava suomalaisyritys Carbon Deed on istuttanut toimiston puolesta noin kolmen hehtaarin mäntytaimikon Kärsämäelle, Pohjois-Pohjanmaalle.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii päästövähennysten lisäksi ilmakehään kertyneen hiilidioksidin poistamista, ja metsää istuttamalla Castrén & Snellman kasvattaa omalta pieneltä osaltaan Suomen hiilinielua. Metsä sitoo noin 60-vuotisen elinkaarensa aikana arviolta noin 750 tonnia hiilidioksidia, joka vastaa toimiston vuoden 2019 hiilijalanjälkeä.

Palstalla kasvaa istutettujen mäntyjen lisäksi jo luontaisesti koivua ja ajan kanssa myös kuusta. Monimuotoinen metsä tukee biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta, sillä se tarjoaa elinolosuhteet laajalle kirjolle eläin-, kasvi- ja sienilajeja.

– Hiilijalanjalanjäljen selvittämisen myötä ajankohtaiseksi tulivat erilaiset tavat vaikuttaa omalta pieneltä osaltamme ilmastonmuutokseen. Haluamme olla mukana levittämässä tehokkaita käytäntöjä hiilinielujen kasvattamiseen. Metsitys tarjosi mahdollisuuden edistää asiaa Suomessa ja samalla tukea luontoamme, toimiston vastuullisuudesta vastaava osakas, Head of Sustainability Anna Kuusniemi-Laine toteaa.

Castrén & Snellmanin yhteistyökumppani Carbon Deed ostaa aina metsitettävät joutomaat itselleen. Näin varmistetaan, ettei metsää käytetä talousmetsänä tai hakata sellutehtaalle.

– Aikanaan puut tullaan käyttämään hiiltä sitovaan toimintaan. Ne voidaan käyttää puurakentamiseen, joka sitoo hiiltä edelleen tai muuntaa biohiileksi. On myös mahdollista, että metsä jää kasvamaan ikimetsäksi tukien näin luonnon monimuotoisuutta, Mikko Järveläinen Carbon Deediltä kertoo.

Kuva Cardon Deed. Kuvassa Cardon Deedin perustajajäsenet vasemmalta oikealle Aleksi Poropudas, Niklas Alho ja Mikko Järveläinen.

Metsitys osa toimiston ilmastotekoja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi

YK:n Global Compact -verkoston jäsenenä Castrén & Snellman on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tekoihin ilmastonmuutosta vastaan sekä ympäristömme vastuulliseen hoitamiseen.

Metsityshanke on osa toimiston työtä ilmastovaikutuksensa haltuun ottamiseksi. Hanke tukee luonnon monimuotoisuutta ja ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämistä ja levittämistä.

Tavoitteena vähentää hiilijalanjälkeä 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä

Castrén & Snellman sai kesällä valmiiksi ensimmäisen hiilijalanjälkilaskelmansa. Laskelman perusteella toimisto asetti tavoitteekseen vähentää hiilijalanjälkeään 25 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Castrén & Snellman kompensoi jo aikaisemmin syksyllä vuoden 2019 hiilijalanjälkensä ostamalla Gold Standard -sertifoituja päästövähenemiä Ruandaan sijoittuvasta puunpolttoa vähentävästä puhtaan veden hankkeesta.

Hiilijalanjäljen laskenta, pienentäminen ja kompensointi osa vastuullisuustyötä

Hiilijalanjäljen laskenta, pienentäminen ja kompensointi ovat nyt osa Castrén & Snellmanin vuotuista vastuullisuustyötä. Yhtiö pyrkii tarkentamaan kuvaa ilmastovaikutuksestaan edelleen ja seuraa päästövähennystavoitteitaan, jotta ne ovat riittävän kunnianhimoiset.

Lisää vastuullisuustyöstämme.