20.2.2017

Asianajajaliiton valtuuskunnassa jatkossa kolme Castrén & Snellmanin asianajajaa

Castrén & Snellmanin asianajajat Kiti Karvinen ja Ville Ahtola on valittu Suomen Asianajajaliiton valtuuskuntaan kolmen vuoden toimikaudeksi 1.3.2017 alkaen. Kitin ja Villen lisäksi valtuuskunnan jäsenenä Castrén & Snellmanilta on jo ennestään Salla Mäntykangas-Saarinen.

Suomen Asianajajaliiton tehtävänä on muun muassa säännellä ja valvoa asianajotoimintaa sekä edistää asianajopalveluiden laatua. Asianajajaliitossa on noin 2 100 jäsentä, ja sen ylintä päätösvaltaa käyttää 61-jäseninen valtuuskunta.