10.5.2017

Työttömyysvakuutusrahasto – Luottolimiittisopimus

Palvelut

Neuvoimme Työttömyysvakuutusrahastoa (TVR) rahoitusjärjestelyssä, jossa TVR allekirjoitti 400 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan sekä Swedbank AB (publ) kanssa. Luottolimiittisopimus allekirjoitettiin 20.4.2017, ja se on voimassa kaksi vuotta. Valtioneuvosto on myöntänyt lainajärjestelyyn omavelkaisen valtiontakauksen, jonka määrä on 440 miljoonaa euroa. Luottolimiittisopimus korvaa TVR:n aiemman luottolimiittisopimuksen, ja sen tarkoitus on turvata TVR:n vastuulla olevien menojen rahoittamista.