24.9.2019

OP Ryhmä – Kilpailuviranomaisen tutkinta – Kilpailuviranomaisen tutkinta

Puolustimme menestyksekkäästi OP Ryhmää Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnassa, jossa oli kysymys väitetystä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Pitkä ja laaja tutkinta koski asiakasbonusjärjestelmiä ja sekaniputusta eli pakettialennuksia. Tutkinta kesti yli kolme vuotta ja vaati paljon resursseja sekä KKV:ltä että osapuolilta. Kyseessä onkin yksi merkittävimmistä ja monimutkaisimmista KKV:n käsittelemistä tapauksista.

Tutkinta tuli vireille vuonna 2015, kun vakuutusyhtiö If teki KKV:lle selvityspyynnön. If väitti OP:n vakuutusehtojen sulkevan markkinoita kilpailun vastaisesti, koska OP:n asiakkaat saavat vakuutusmaksuista alennusta bonuksilla, joita heille kertyy asuntolainoista ja muista tuotteista. KKV piti Ifin selvityspyyntöä kuitenkin perusteettomana eikä määrännyt OP:lle seuraamuksia. KKV jätti avoimeksi sen, onko OP:n markkina-asema määräävä. Virasto totesi kuitenkin, että tutkinnan perusteella OP:n bonusjärjestelmää ei voitu pitää määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.