25.3.2015

OP-Pohjola & LähiTapiola – REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakentamis- ja kehityshanke

Toimimme mm. OP-Pohjola-ryhmän ja ryhmän hallinnoiman rahaston sekä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön muodostaman sijoittajakonsortion neuvonantajana Helsingin Kalasatamaan rakennettavan REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakentamista ja kehittämistä koskevassa transaktiossa. Sijoittajakonsortion lisäksi REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen omistajaksi tulee SRV Rakennus Oy, joka myös vastaa kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen suunnittelusta, rakentamisesta ja vuokraamisesta.

Sijoittajakonsortio ja SRV Rakennus Oy ovat järjestelyn yhteydessä allekirjoittaneet kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen kehittämistä, rahoittamista sekä omistamista ja hallintaa koskevan yhteisjärjestelysopimuksen. Järjestelyn yhteydessä on myös allekirjoitettu kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakentamista koskevat KVR-urakkasopimukset, joiden yhteisarvo on n. 390 miljoonaa euroa.

Kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen investoinnin kokonaisarvo on 480 miljoonaa euroa, josta 240 miljoonaa euroa rahoitetaan omistajien pääomasijoituksilla. Loput investoinnista katetaan projektiluotoilla. Kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakentaminen käynnistyy laajamittaisesti huhtikuun 2015 kuluessa ja niiden on määrä avautua syksyllä 2018. REDI-kauppakeskuksesta tulee valmistuessaan Helsingin kantakaupungin suurin kauppa- ja elämyskeskus.