13.11.2020

NREP – Vihreän rahoituksen kiinteistörahoitusjärjestelyt

Palvelut

Olemme toimineet NREPin neuvonantajana useissa vihreän rahoituksen kiinteistörahoitusjärjestelyissä. Lainan marginaaliin on sovittu alennus, jos rakennuskohteet täyttävät tietyt määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Tavoitteet liittyvät muun muassa päästöihin ja energiatehokkuuteen.