20.5.2022

Metsä Fibre – Botnia Millin omistusjärjestely

Avustamme Metsä Groupiin kuuluvaa Metsä Fibre Oy:tä järjestelyssä, jossa Metsä Fibre Oy ottaa vastatakseen sellutehtaidensa ja Rauman sahan kunnossapitotoiminnan sekä niihin liittyvät korjaamo- ja suunnittelupalvelut.

Yhtiön sellutehtaiden ja Rauman sahan kunnossapito on ulkoistettu kunnossapitoyhtiö Oy Botnia Mill Service Ab:lle, jonka omistavat yhdessä Metsä Fibre Oy ja Caverion Industria Oy. Samassa yhteydessä Metsä Fibre myy omistamansa Botnia Mill Servicen osakkeet Caverionille. Kauppahintaa ei julkisteta. Botnia Mill Servicen työntekijät, jotka työskentelevät Metsä Fibren sellutehtailla ja Rauman sahalla sekä hallinto- ja tukitoiminnoissa, siirtyvät 1.1.2023 alkaen Metsä Fibren palvelukseen.

Järjestely toteutetaan liiketoiminnan luovutuksella suunnitelmien mukaan vuoden 2022 lopussa.

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Se on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja globaalisti merkittävä sahatavaran valmistaja. Vuonna 2021 Metsä Fibren liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja se työllisti noin 1 400 henkilöä.

Caverion suunnittelee, asentaa, huoltaa ja pitää kunnossa kaikki kiinteistöjen tekniset järjestelmät. Caverionilla on parhaat ratkaisut kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi, ja vastuullisuus ja kestävä kehitys ohjaavat sen toimintaa.