10.1.2024

Huhtamäki – 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina sekä vuonna 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinosto

Neuvoimme Huhtamäki Oyj:tä sen laskiessa liikkeeseen 300 miljoonan euron senior-ehtoisen vakuudettoman viiden vuoden joukkovelkakirjalainan sekä sen ostaessa takaisin vuonna 2024 erääntyvää 150 miljoonan euron senior-ehtoista vakuudetonta joukkovelkakirjalainaansa. Uudella joukkovelkakirjalainalla on 5,125 prosentin suuruinen vuosittainen korko.

Huhtamäki Oyj käytti uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatuja varoja olemassa olevien vuonna 2024 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa osittaiseen takaisinostoon sekä konsernin muihin yleisiin rahoitustarpeisiin.