17.12.2018

Häggblom & Partners – Metsäkiinteistökauppa

Avustimme Häggblom & Partners Oy:tä sen toimiessa United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Rahastoyhtiö Oy:n neuvonantajana järjestelyssä, jossa United Bankersin metsärahastot ja UPM solmivat sopimuksen metsäkiinteistökaupasta ja pitkäaikaisesta kumppanuudesta. Metsäkiinteistökaupassa UPM myi yli 21 000 hehtaaria pääosin Kainuun maakunnassa sijaitsevia metsiään United Bankersin tytäryhtiön UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimille metsärahastoille Erikoissijoitusrahasto UB Metsälle ja UB Nordic Forest Fund III Ky:lle. Toteutunut metsäkiinteistökauppa on yksi Suomen suurimmista kaupoista viimeisen kymmenen vuoden aikana ja sen myötä United Bankersin rahastojen metsätilojen kokonaispinta-ala kohoaa yli 110 000 hehtaariin. 

Pitkäaikaisessa kumppanuussopimuksessa United Bankers sitoutuu myymään vuosittain merkittävän määrän puuta omistamistaan metsistä UPM:lle ja UPM hoitamaan United Bankersin metsäomaisuutta.  Kumppanuussopimuksen tavoitteena on tukea UB:n metsärahastojen kannattavaa kasvua ja parantaa toiminnan ennustettavuutta pitkäaikaisella puunmyyntisopimuksella.

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, pääomamarkkinapalvelut ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avain-henkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 138 työntekijää sekä 32 asiamiestä (6/2018). United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (6/2018). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien.

UPM on yksi Suomen suurimmista metsänomistajista 514 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Suomen lisäksi UPM omistaa metsiä Yhdysvalloissa 75 000 hehtaaria ja puuviljelmiä Uruguayssa 255 000 hehtaaria.