30.5.2018

Governia – Pietarin Suomi-talon osto

Neuvoimme Governia Oy:tä, kun se osti Pietarin Suomi-talon Venäjän valtiolta. Suomi-talo on ikkuna Suomeen Pietarin ydinkeskustassa. Rakennuksessa toimivat Suomen kulttuuri-instituutti ja Pietarin suomalainen koulu, ja siinä on myös toimistoja.

Suomi-talon kaupasta sovittiin Suomen ja Venäjän välisellä valtiosopimuksella, jota Castrén & Snellmanin suomalaiset ja venäläiset asiantuntijat olivat mukana laatimassa ja toteuttamassa. Valtiosopimus merkitsi toimistoillemme uutta aluevaltausta. Lisäksi neuvottelimme Venäjän valtiollisten ja paikallisten viranomaisten kanssa ja huolehdimme kaikista kauppaan liittyvistä lakiasioista sekä monista käytännön järjestelyistä. Onnistuimme esimerkiksi sopimaan viranomaisten kanssa muutoksista vakiosopimusehtoihin ja tapaukseen huonosti soveltuviin menettelytapoihin niin, että monimutkainen kiinteistökauppa sujui hyvin.