2.3.2020

FIM – SIB-rahaston perustaminen

Avustimme Pohjoismaiden johtavaa vaikuttavuussijoittamisen toimijaa FIMiä pitkäaikaistyöttömien työllistämistä edistävän SIB-rahaston perustamisessa. Rahasto on kommandiittiyhtiömuotoinen ja ammattimaisille sijoittajille suunnattu vaihtoehtorahasto.

Rahaston tarkoituksena on toteuttaa Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama vaikuttavuusinvestointihanke. Rahaston sijoitustoiminta kohdistuu interventioiden rahoittamiseen. Interventioiden tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen. Rahaston tuotot perustuvat ennalta sovittuihin työllistymisen mittareihin, joiden tavoitteena on mitata hankkeen yhteiskunnalle tuottamaa hyötyä.