12.1.2023

Blastr Green Steel – Ympäristöluvitus

Edustamme Blastria sen Inkooseen suunnitteleman vihreää terästä tuottavan tehtaan ja integroidun vedyn tuotantolaitoksen ympäristölupamenettelyssä. Blastr on tehnyt Fortumin kanssa aiesopimuksen Inkoossa sijaitsevan teollisuusalueen hyödyntämisestä yksinoikeudella. Investoinnin arvo on noin neljä miljardia euroa, ja sen odotetaan työllistävän käyttövaiheessa jopa 1 200 henkilöä. Vähähiilistä terästä tuottava tehdas ja siihen integroitu vedyn tuotantolaitos muodostavat yhdessä yhden suurimmista Suomeen tähän mennessä suunnitelluista teollisuusinvestoinneista. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2026 lopulla.

Vähähiilinen teräs on keskeinen vihreän siirtymän mahdollistaja. Se on kriittinen raaka-aine uusiutuvan energiainfrastruktuurin, kuten tuuliturbiinien, rakentamisessa sekä rakennus- ja autoteollisuudessa ja kuluttajatuotteiden valmistuksessa. Yksin Euroopassa vihreän teräksen kysynnän odotetaan kasvavan 50 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa kolmasosaa Euroopan nykyisestä teräksen kysynnästä.