Ilmastovaikutus haltuun: Castrén & Snellmanin hiilijalanjälki

Selvitimme Castrén & Snellmanin hiilijalanjäljen ensimmäistä kertaa vuonna 2020 saadaksemme käsityksen toimistomme ilmastovaikutuksesta läpi arvoketjun. Hiilijalanjälkilaskentamme perustuu GHG Protocol ‑standardeihin, jotka ovat kansainvälisesti käytetyin organisaatioiden ilmastovaikutusten laskentamalli. Laskentatyössä meitä avusti kestävän kehityksen konsulttitoimisto Gaia Consulting.

Hiilijalanjälkemme oli vuonna 2019 noin 750 tonnia

Castrén & Snellmanin hiilijalanjälki oli vuonna 2019 noin 750 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-e). Luku vastaa 75 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä. Suurimmat päästölähteemme olivat liikematkustus ja lämmitys, jotka muodostivat hiilijalanjäljestä yhteensä noin 80 prosenttia: liikematkustuksen osuus oli noin 50 prosenttia ja lämmityksen noin 30 prosenttia.

Mitä hiilijalanjälkemme sisältää?

GHG Protocol ‑standardeissa päästölähteet jaotellaan kolmeen tasoon (scope):

  • Taso 1: yrityksen omat kiinteistöt ja ajoneuvot
  • Taso 2: ostoenergia eli sähkö, lämmitys ja jäähdytys
  • Taso 3: epäsuorat päästöt eli yrityksen tuotantoonsa käyttämien tuotteiden ja palveluiden päästöt (arvoketjun ylävirta) sekä yrityksen omien tuotteiden ja palveluiden aiheuttamat päästöt (arvoketjun alavirta).

Kävimme hiilijalanjälkilaskennassamme läpi kaikki standardien mukaiset päästölähteet. Lopulliseen hiilijalanjälkeen otimme mukaan kaikki päästölähteet, joita pystyimme arvioimaan vähintään kohtalaisella tarkkuudella. Seuraavien vuosien laskennassa pyrimme tarkentamaan arviotamme vielä puuttuvista päästölähteistä.

  • Taso 1: päästölähteistä 2/2 mukana
  • Taso 2: päästölähteistä 3/3 mukana
  • Taso 3, arvoketjun ylävirta: päästölähteistä 6/8 mukana
  • Taso 3, arvoketjun alavirta: päästölähteet eivät ole meille olennaisia, koska tuotamme asiantuntijapalveluita.

Lisätietoja päästölähteistä, laskennassa käytetyistä tiedoista ja hiilijalanjäljen rajauksesta saat täältä (pdf-tiedosto).

Miten pienennämme ilmastovaikutustamme?

Hiilijalanjälkilaskenta ohjaa ilmastotyötämme. Olemme asettaneet tavoitteeksemme vähentää päästöjämme 25 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Keskitymme suurimpiin päästölähteisiin eli liikematkustukseen ja lämmitykseen. Tarkkailemme tavoitetasoamme ja päivitämme sitä tarvittaessa.

Päästöjen vähentämisen lisäksi olemme päättäneet kompensoida hiilijalanjälkemme vuosittain; aikaisemmin olemme kompensoineet lentopäästöjämme. Vuoden 2019 päästöt kompensoimme ostamalla päästövähenemiä Ruandaan sijoittuvasta puunpolttoa vähentävästä puhtaan veden hankkeesta, jolla on Gold Standard -sertifikaatti. Lue lisää Rwanda Boreholes -hankkeesta yhteistyökumppanimme South Polen sivuilta.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii myös ilmakehään jo kertyneen hiilidioksidin poistamista. Syksyllä 2020 aloitamme siihen tähtäävän ilmastohankkeen kotimaassa. 

Lue vastuullisuussivuiltamme, mitä muuta vastuullisuustyöhömme kuuluu.