19.2.2019

Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin säännöt päivittyivät

Uusien tuulivoimahankkeiden kevennetyt säännöt tulivat voimaan 1.2.2019. Lakimuutosten myötä on mahdollista rakentaa nimellisteholtaan entistä suurempia tuulivoimaloita ilman ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

Eduskunta hyväksyi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisen 14.12.2018 (muutossäädös 126/2019). Kevennetyn sääntelyn oli tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2019, mutta eduskunnan myöhäisestä hyväksynnästä johtuen tasavallan presidentti vahvisti lakimuutoksen vasta 18.1.2019.

Helmikuun 2019 alusta lähtien nimellisteholtaan enintään 45 megawatin tuulivoimalat on vapautettu YVA-menettelystä YVA-lain liitteen 1 nojalla. Raja oli aiemmin 30 megawattia. Voimalaitosten määrää koskeva raja pysyy ennallaan, sillä tehosta riippumatta YVA-menettelyä vaaditaan edelleen hankkeissa, joissa lai-toksia on enemmän kuin yhdeksän.

Tuulivoimalatekniikka on kehittynyt viime vuosina merkittävästi. Lakimuutos tuo YVA-lainsäädännön tekniikan kehityksen tasalle.

Uudet rajat koskevat uusien hankkeiden lisäksi jo aloitettuja hankkeita, jos niihin tulee huomattavia muu-toksia. Uusia sääntöjä ei sovelleta hankkeisiin, joissa YVA-menettely on aloitettu ennen 1.2.2019 ja toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut YVA-ohjelmasta YVA-lain 17 §:n mukaisesti. Niitä ei myöskään sovelleta yksittäistapauksiin, joissa YVA-viranomainen on päättänyt, että arviointi on välttämätön voimalaitosten määrästä tai tehosta riippumatta, eikä hankkeisiin, joissa YVA-menettely on suoritettu maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisesti.