7.2.2020

Laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla astui voimaan

Suomessa astui vuoden 2020 alusta voimaan laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla. Lailla implementoidaan EU:n direktiivi koskien rajat ylittäviä järjestelyjä ja järjestelyjä koskevan tiedon automaattista tietojenvaihtoa (nk. DAC6 -direktiivi).

Laki velvoittaa neuvonantajia tai verovelvollista raportoimaan tietyt valtioiden rajat ylittävät järjestelyt paikalliselle veroviranomaisille. Raportointivelvollisuus rajautuu koskemaan vain tietyntyyppisiä järjestelyjä joiden on katsottu sisältävän veronkiertoa tai veron välttämistä koskevia riskielementtejä. Laki sisältää poikkeuksia koskien asianajajien raportointivelvollisuutta.

Raportointivelvollisuuden piirissä ovat 25.6.2018 tai sen jälkeen käynnistetyt laissa kvalifioidut järjestelyt. Raportointivelvollisuus astui siis voimaan taannehtivana. Raportointi koskien 25.6.2018 ja 30.6.2020 välillä käynnistettyjä raportointivelvollisuuden piiriin kuuluvia järjestelyjä tulee toteuttaa kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä.

Verohallinnon odotetaan antavan tarkempaa ohjeistusta lain soveltamisesta kevään 2020 aikana.

Veroasiantuntijamme selventävät raportointivelvollisuuden sisältöä mielellään.