10.12.2021

C&S ja Pakolaisneuvonta edistävät yhdessä ihmisoikeuksia ja pakolaisten asemaa Suomessa

Castrén & Snellman ja Pakolaisneuvonta aloittivat vuoden 2021 alussa pro bono -kumppanuuden. Pakolaisneuvonta on kansalaisjärjestö ja ulkomaalaisoikeuteen erikoistunut lakitoimisto.

Pakolaisneuvonta antaa oikeudellista apua turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille. Järjestö on erikoistunut auttamaan haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, kuten ihmiskaupan ja kidutuksen uhreja. Järjestö tekee myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Yli 30 vuotta sitten perustetun Pakolaisneuvonnan työ on ainutlaatuista Suomessa:

”Mikään muu organisaatio Suomessa ei tee tämän kentän ihmisoikeustyötä yhtä laajasti ja asiantuntevasti. Työssämme on usein kyse perustavanlaatuisten ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisesta, esimerkiksi pakolaisen oikeudesta perhe-elämään. Juristimme antavat oikeudellista apua sellaisille ihmisille, jotka ovat kokeneet vakavia ihmisoikeusloukkauksia tai joiden oikeusturva ei ole aiemmin Suomessa riittävästi toteutunut”, Pakolaisneuvonnan vastaava lakimies Hanna Laari kertoo.

Pakolaisneuvonnan työn tavoitteena on, että jokaisen oikeusturva Suomessa toteutuu taustasta riippumatta. Toimistolla työskentelee Hannan lisäksi 10 muuta juristia, jotka ovat pakolais- ja ulkomaalaisoikeuden asiantuntijoita.

Pakolaisneuvonnan vastaava lakimies Hanna Laari. Kuva: Pakolaisneuvonta.

Lakimuutos romahdutti järjestön talouden

Tärkeästä tehtävästä huolimatta järjestön taloudellinen tilanne on ollut ja on edelleen erittäin vaikea. Tilanne juontaa juurensa vuonna 2016 tehtyihin lakimuutoksiin.

”Muutoksien seurauksena turvapaikanhakijoiden avustamisesta maksettava oikeusapukorvaus laski merkittävästi ja alkuvaiheen toimeksiantojen hoitamista rajattiin. Työstämme tuli taloudellisesti kannattamatonta, ja samalla koko järjestön toiminnan rahoituksen perusta mureni”, Hanna kertoo.

Vaikka elokuussa 2021 osa näistä lakimuutoksista viimein peruttiin, ei viiden vuoden aikana kertyneitä tappiota paikata hetkessä.

Yhteistyö on mahdollistanut valitukset YK:n komiteoihin

C&S:n kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta Pakolaisneuvonta on tänä vuonna voinut viedä ylikansallisiin tuomioistuimiin enemmän tapauksia kuin mihin järjestöllä muutoin olisi ollut resursseja.

”Meidän ei ole mahdollista palkata ulkopuolista apua esimerkiksi työläisiin käännöksiin. YK:n sopimuskomiteoihin vietävät valitukset ja niihin liittyvä asiakirja-aineisto on käännettävä englanniksi. C&S:n käännösryhmän tekemät käännökset ovat olleet kuluvana vuonna korvaamattomana apuna, kun olemme laatineet valituksia YK:n lapsen oikeuksien komiteaan Suomesta kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämistä koskevissa asioissa”, Hanna jatkaa.

Kumppanit ovatkin Pakolaisneuvonnalle tärkeitä:

”Emme voisi tehdä tätä työtä ilman tukijoitamme. Castrén & Snellman on mukana tukemassa konkreettista ihmisoikeustyötä Suomessa. Yhdessä voimme jatkaa työskentelyä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta myös vuonna 2022”, Hanna lopettaa.

Sinäkin voit auttaa Pakolaisneuvontaa osallistumalla Oikeus perheeseen -kampanjaan.