17.6.2015

Castrén & Snellmanin asiantuntijoilta Suomea koskeva luku GTDT:n Pharmaceutical Antitrust 2015 -julkaisuun

Mikko Huimala ja Hanna Paloheimo ovat laatineet Suomea koskevan luvun Getting the Deal Through: Pharmaceutical Antitrust ‑teoksen vuoden 2015 painokseen. Teoksessa esitellään 29 eri maan lainsäädäntöä ja tarkastellaan lääkealan kilpailuoikeudellisia kysymyksiä muun muassa vertailevan analyysin ja paikallisten asiantuntijoiden näkemysten kautta.

Huimalan ja Paloheimon kirjoittamassa luvussa käsitellään Suomen lääkelainsäädäntöä, Suomen kilpailulakia ja kilpailulainsäädännön vaikutuksia lääkealaan Suomessa. Lisäksi luvussa käsitellään Kilpailu- ja kuluttajaviraston lääkealaa koskevaa ratkaisukäytäntöä, kilpailevien lääkeyhtiöiden välisten sopimusten arviointia, patentteja koskevia sovintosopimuksia ja muita lääkealan sopimusjärjestelyjä.

Lataa luku PDF-muodossa tästä.