20.10.2015

Castrén & Snellmanilta artikkeli kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta Suomessa

Sari Hiltunen ja Salla Mäntykangas-Saarinen ovat kirjoittaneet artikkelin kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta The Private Competition Enforcement Review -julkaisuun (8. painos, julkaisija Law Business Research Ltd).

Kilpailuoikeuden yksityisoikeudellinen täytäntöönpano on kehittyvä ja yhä merkittävämpi kilpailuoikeuden osa-alue. Teos on kattava ja helppokäyttöinen käsikirja, joka kattaa kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta koskevan lainsäädännön ja kehityksen 26 maassa sekä EU:ssa. Teoksessa käsitellään muun muassa vanhentumisaikoja, tiettyjen asiakirjojen, kuten esimerkiksi leniency-asiakirjojen, suojaa, asiantuntijoiden ja todistelukeinojen käyttöä, asiakirjojen esittämisvelvollisuutta sekä eri riidanratkaisumalleja, kuten ryhmäkanteita ja välimiesmenettelyjä.

Lataa Suomea koskeva luku PDF-muodossa.