13.2.2024

Castrén & Snellman mukana Keskuskauppakamarin Suuressa ilmasto- ja energiapäivässä

Castrén & Snellman on vuoden 2024 Suuren ilmasto- ja energiapäivän yhteistyökumppani. Ilmasto- ja energiapäivän järjestää Keskuskauppakamari, ja päivä pitää sisällään puheenvuoroja ja keskustelua vihreästä siirtymästä ja sen tulevaisuudennäkymistä.

”Suomella on vahva potentiaali jatkaa yhtenä energiamurroksen kärkimaista. Yritykset ovat etulinjassa kehittämässä energiamurroksen projekteja ja innovaatioita, ja me asianajajina olemme mukana mahdollistamassa tätä muutosta. On ilo olla mukana keskustelemassa energiamurroksesta ja sen tulevaisuudesta”, energia- ja teollisuusalan osakkaamme Samuli Tarkiainen sanoo.

Ilmasto- ja energiapäivän aiheina ovat Suomen energia- ja ilmastotavoitteet ja uusi teollisuuspolitiikka, kiristyvä kansainvälinen kilpailu vihreistä investoinneista sekä EU:n ilmastopolitiikan suunta. Energia-alan sääntelyyn pureudutaan keskustelussa, jossa Samuli Tarkiainen ja Nesteen Vice President, Renewable Hydrogen, Outi Ervasti käyvät läpi sääntely-ympäristön muutoksia ja sitä, mitä yritykset odottavat lainsäädännöltä.

”Vihreä siirtymä on näkynyt Euroopan unionin lainsäädännössä pitkään ja kehitys on yhä aktiivisempaa. Yritysten näkökulmasta on tärkeää, että sääntelyä kehitetään ennakoitavasti ja pitkän aikavälin visiota noudattaen. Jos sääntely ei ole viisasta, tämä voi aiheuttaa haasteita investoinneissa, toiminnoissa ja uusien energiamuotojen käyttöönotossa”, Samuli tiivistää.

Lue lisää tapahtumasta Keskuskauppakamarin verkkosivuilta.