4.11.2015

Castrén & Snellman kirjoitti Suomen kilpailuoikeudesta International Encyclopaedia of Laws -kirjasarjaan

Castrén & Snellmanin asianajajat Sari Hiltunen ja Anne Laine sekä Aalto-yliopiston professori Petri Kuoppamäki ovat kirjoittaneet Suomen kilpailuoikeutta kattavasti käsittelevän teoksen, joka on julkaistu Kluwer Law -kustantamon International Encyclopaedia of Laws -kirjasarjassa. Kirjan nimi on Competition Law in Finland.

Uusi teos on toinen, päivitetty painos vuonna 2013 julkaistusta kirjasta. Kirja tarkastelee seikkaperäisesti Suomen kilpailulakia ja sen soveltamisalaa ja tulkintaa, esittelee havainnollisia tapausesimerkkejä ja tutustuttaa lukijansa suomalaisiin viranomaismenettelyihin.

Käytännönläheinen teos on hyödyllinen työkalu kaikille, jotka tarvitsevat tietoa Suomen kilpailuoikeudesta englannin kielellä.

IEL Competition Law_Finland_Flyer.PDF