Vastuullista liiketoimintaa

Vastuullista liiketoimintaa

Olemme vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä asianajoalalla. Edistämme tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja työn merkityksellisyyttä toimialallamme ja torjumme ilmastonmuutosta. Yli 130-vuotisen historiamme aikana olemme muuttuneet moneen kertaan maailman mukana. Tämä perintö kannattelee vastuullisuustyötämme myös tänä päivänä.

Käytämme vastuullisuustyössämme kansainvälisesti tunnustettuja työkaluja. Olemme ensimmäinen suomalainen asianajotoimisto, joka on liittynyt YK:n Global Compact -aloitteeseen. Toimintaamme ohjaavat eettiset ohjeemme (code of conduct).

Vastuullisuustavoitteissamme olemme ottaneet huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Haluamme olla mukana edistämässä tasa-arvoa (tavoite 5). Työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi koskettaa meitä kaikkia (tavoite 13). Asianajajina edistämme oikeusturvaa (tavoite 16)

Tasapainoa elämään

Asianajoalan polttava kysymys on työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen. Asianajajaliiton kyselyn mukaan sekä naiset että miehet kokevat asianajotyön kuormittavaksi. Kuormittavuus on selvästi yleisin syy alanvaihtoon sukupuoleen katsomatta.

Haluamme tukea työntekijöitämme kaikissa elämänvaiheissa. Aloitimme vuonna 2019 sisäisen kehittämistyön, jolla helpotamme työntekijöidemme arjen ja työn yhteensovittamista muuttamalla asenteita, arjen käytänteitä ja tavoitteita.

Tasa-arvo merkitsee meille yhdenvertaisuutta laajemmin kuin sukupuolten välillä. Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ja turvaamme kaikille työntekijöillemme yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan ja kehittää osaamistaan. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Ilmastovaikutus haltuun

Huolehdimme ympäristöstä ja toimimme puhtaamman tulevaisuuden puolesta jättämällä mahdollisimman pienen jäljen ympäristöön.

Selvitimme hiilijalanjälkemme toista kertaa keväällä 2021. Hiilijalanjälkemme oli vuonna 2020 noin 388 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-e). Toimistomme suurimmat päästölähteet olivat liikematkustus ja lämmitys, jotka muodostivat hiilijalanjäljestä noin 67 prosenttia: liikematkustuksen osuus oli noin 20 prosenttia ja lämmityksen noin 47 prosenttia.

Selvitimme hiilijalanjälkemme ensimmäisen kerran kesällä 2020, jolloin laskimme vuoden 2019 hiilijalanjäljen.

Laskennan tärkein tehtävä on kirittää ilmastovaikutuksemme vähentämistä. Vähennämme päästöjämme neljänneksen vuoteen 2025 mennessä. Ensisijaiset tavat ovat liikematkustuksen ja lämmityksestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen.

Päästöjen vähentämisen lisäksi kompensoimme vuosittain aiheuttamamme päästöt.

Olemme seuranneet sähkönkulutustamme, matkustamisen päästöjä ja paperinkulutusta vuodesta 2009, jolloin liityimme WWF:n Green Office ‑ohjelmaan ensimmäisenä suomalaisena asianajotoimistona.