25.11.2014

Valio – Edustaminen valitusasiassa

Edustimme Valio Oy:tä yhtiön Riihimäen-meijeriä koskevassa
ympäristölupavalitusasiassa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi meijerin
ympäristöluvasta tehdyn valituksen 3.11.2014 antamallaan päätöksellä.