25.11.2016

Vähittäiskaupan alalla toimiva asiakas – Monitoimittajamallilla toteutettu liiketoimintaprosessien transformaatiohanke

Neuvoimme asiakastamme, joka toimii monessa maassa ja monella vähittäiskaupan alalla, liiketoiminnan transformaatiohankkeessa. Transformaatiohankkeen avulla asiakkaamme uudistaa liiketoimintaprosessinsa ja korvaa vanhoihin järjestelmiin perustuvan ICT-infrastruktuurinsa nykyaikaisella, integroidulla toiminnanohjausjärjestelmällä, joka tukee asiakkaan tavoittelemia liiketoimintahyötyjä.

Avustimme asiakastamme laajasti transformaatiohankkeeseen liittyvissä sopimusasioissa eri toimittajien kanssa. Hanke käsittää erilaista toimittajayhteistyötä useiden toimittajien kanssa ja erityyppisiä sopimuksia aina valmisohjelmiston lisensiointia koskevista lisensiointisopimuksista järjestelmäintegraatiota, prosessikehitystä sekä jatkuvia palveluita koskeviin sopimuksiin. Avustimme asiakastamme myös strategisessa päätöksenteossa hankkeen sopimusasioihin liittyen. Lisäksi avustimme asiakastamme sopimusneuvotteluissa valittujen toimittajien kanssa.

Hankkeessa käytetyn monitoimittajamallin menestyksellinen toteuttaminen edellyttää, että valitut toimittajat sitoutettiin aktiiviseen yhteistyöhön sopimuksellisesti ilman keskinäisiä sopimuksia eri toimittajien välillä.