19.12.2014

Tornator – Tuulivoimayhteisyritys Nordisk Vindkraftin kanssa

Toimimme Tornator Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana yhteisyrityksen
perustamisessa NV Nordisk Vindkraft OY:n kanssa. Yhteishankkeen tarkoituksena on kehittää tuulivoimaprojekteja Suomessa. Hankkeessa yhdistyvät Tornatorin vahva paikallistuntemus ja suhdeverkko sekä Nordisk Vindkraftin tekninen ja kaupallinen osaaminen projektien kehittämiseksi. Perustamisvaiheessa yhteishanke käsittää kuusi pääosin Tornatorin omistamille maille sijoittuvaa tuulipuistoa, joihin suunnitellaan rakennettavan noin 200 tuulivoimalaa.