22.9.2016

Suomen Apteekkariliitto – Tytäryhtiön Pharmaservice Oy:n osakkeiden myynti Oriola-KD Oyj:lle

Avustimme Suomen Apteekkariliittoa sen myydessä tytäryhtiönsä Pharmaservice Oy:n osakkeet Oriola-KD Oyj:lle.

Pharmaservice Oy on suomalainen vuonna 2001 perustettu yhtiö, joka tarjoaa koneellista annosjakelupalvelua apteekeille. Suomen Apteekkariliitto kehittää ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa.