9.2.2018

Sunborn Finance – 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina-anti

Palvelut

Neuvoimme Sunborn Finance Oy:tä sen toimiessa liikkeeseenlaskijana kotimaisille ja pohjoismaisille sijoittajille suunnatussa 50 miljoonan euron euromääräisten vakuudellisten senior high yield ‑joukkovelkakirjalainojen annissa. Pääjärjestäjinä järjestelyyn osallistuivat DNB Bank ASA:n Ruotsin-sivuliike ja OP Yrityspankki Oyj. Sunborn Finance Oy omistaa Naantalin ja Ruissalon kylpylähotellit. Järjestelyllä on keskeinen merkitys kylpylähotellien jatkuvan kehittämisen varmistamisessa ja Sunborn Finance Oy:n rahoituskulujen alentamisessa. Joukkovelkakirjalainat listataan Nasdaq Helsingissä 12 kuukauden kuluessa liikkeeseenlaskupäivästä lukien.