12.1.2021

S-Pankki – 1 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelman perustaminen ja 100 miljoonan euron debentuuriohjelman päivitys

Avustimme S-Pankki Oyj:tä 1 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelman perustamisessa. S-Pankki voi laskea ohjelman alla liikkeeseen katettuja joukkolainoja sekä vakuudettomia lainaosuuksia, joita voidaan hakea listattavaksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Vakuudettomat lainaosuudet katsotaan EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisiksi hyväksyttävien velkojen eriksi (MREL) edellyttäen, että asetuksessa säädetyt vaatimukset täyttyvät.

Lisäksi neuvoimme S-Pankkia 100 miljoonan euron debentuuriohjelman päivityksessä sekä noin 25 miljoonan euron debentuurilainan liikkeeseenlaskussa. Päivitetyn debentuuriohjelman alla liikkeelle laskettavat debentuurilainat katsotaan EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisiksi toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi edellyttäen, että asetuksessa säädetyt vaatimukset täyttyvät.