4.11.2020

NREP – Kestävän rakentamisen rahoitusjärjestelyt

Palvelut

Neuvoimme NREPiä ja rahoittajana toiminutta institutionaalista sijoittajaa useissa asuinrakennusten rahoittamishankkeissa. Asuinrakennushankkeissa rakennettiin vuokra-asuntoja Suomen nopeimmin kehittyville ja kasvaville asuinalueille. Hankkeet sisältävät kestävän rakentamisen ratkaisuja, kuten uusia malleja sade- ja tulvavesien hallintaan.