16.6.2015

Nordea ja viisi muuta kaupallista pankkia – Metsä Fibre on allekirjoittanut rahoitussopimukset Äänekosken biotuotetehdasprojektiin liittyen

Neuvoimme koordinaattorina ja agenttina toiminutta Nordeaa ja viittä muuta kaupallista pankkia Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan rahoitusjärjestelyssä. Arvoltaan 1,2 miljardin euron investointihanke on metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin Suomessa. Nordean ja viiden muun kaupallisen pankin lisäksi rahoitusjärjestelyissä olivat mukana Finnvera Oyj, Ruotsin vientitakuulaitos EKN, AB Svensk Exportkredit (publ) sekä Euroopan investointipankki.