15.2.2019

Mawson – Kulta-kobolttimalminetsintäluvan uusiminen

Avustimme Mawsonia uuden kolmivuotisen malminetsintäluvan saamisessa Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000 -alueella sijaitsevalle Kairamaat 2-3 malminetsintäalueelle, joka on osa Rompas-Rajapalot kulta-kobolttiesiintymää (malminetsintälupa myönnettiin 18.1.2019). Mawson Oy on Pohjoismaiden johtaviin malminetsintäyhtiöihin kuuluvan Mawson Resources Limitedin (TSX:MAW) tytäryhtiö, joka on noussut Pohjoismaiden johtavien malminetsintäyhtiöiden joukkoon. Sen tärkeimpiä projektialueita on Suomessa sijaitseva Rompas-Rajapalot kulta- ja kobolttiesiintymä.

Lupaviranomaisena toimi Suomen kaivosviranomainen Tukes, joka teki selvän päätöksen luvan uusimisesta kolmeksi vuodeksi varmistaen, että kaikki alueen luontoarvot turvataan. Päätös perustui Mawsonin perusteelliseen Natura-arvioon ja lieventämistoimiin, joilla vältetään luonnonympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Lupaan liittyy tavanomainen 30 päivän valitusaika. Mawson saa kuitenkin suorittaa etsintätöitä eli kairauksia aiemman malminetsintälupansa lupamääräysten mukaisesti täytäntöönpanomääräyksen nojalla, kunnes mahdolliset valitukset on käsitelty hallinto-oikeudessa.

Mawson Resources Limited on malminetsintä- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy Rompas-Rajapalojen korkealuokkaisen kulta- ja kobolttiesiintymänsä varannon laajentamiseen. Mawson on noussut Pohjoismaiden ja arktisen alueen johtavien malminetsintäyhtiöiden joukkoon.

Rompas-Rajapalojen esiintymä on kansallisesti merkittävä strategisen tason kulta- ja kobolttivaranto. joka on Suomelle merkittävä, strateginen kulta-kobolttivara. Se sijoittuu hiljattain julkistetun ensimmäisen varantoarvion perusteella Suomen kolmen parhaimman kultahankkeen joukkoon pitoisuuksien ja unssien suhteen. Lisäksi se kuuluu Euroopan harvoihin NI 43-101 -standardin mukaisesti arvioituihin kobolttivarantoihin.