3.6.2022

Huhtamäki – 500 miljoonan euron vastuullisuusindikaattoreihin sidottu joukkovelkakirjalaina

Palvelut

Neuvoimme Huhtamäki Oyj:tä sen laskiessa liikkeeseen 500 miljoonan euron senior-ehtoisen vakuudettoman viiden vuoden joukkovelkakirjalainan. Vastuullisuusindikaattoreihin sidottu joukkovelkakirjalaina on Huhtamäen vastikään perustaman vastuullisuusindikaattoreihin sidotun viitekehyksen (Sustainability-Linked Bond Framework) ensimmäinen liikkeeseenlasku. Se auttaa Huhtamäkeä yhdistämään vastuullisuuden rahoituskustannuksiinsa ja kannustaa sitä näin saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa. Vastuullisuusindikaattoreihin sidottuun joukkovelkakirjalainaan valitut tavoitteet liittyvät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.