18.2.2014

Glitnir Bank Luxembourg S.A. (selvitystilassa) – Kiinteistö- ja rahoitustransaktio

Avustimme Glitnir Bank Luxembourg S.A:ta (selvitystilassa) kiinteistö- ja rahoitustransaktiossa, jossa Glitnir Bank Luxembourg S.A:n (selvitystilassa) tytäryhtiö GevFin Real Estate Oy hankki merkittävän kaupallisen kiinteistöportfolion distress-kaupan yhteydessä. Toimeksiantoon sisältyi sekä hankintarakenteen luominen että kaupan ja sen rahoituksen neuvotteleminen.