30.11.2021

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt – 700 miljoonan euron vihreä rahoitus

Palvelut

Neuvoimme pohjoismaista rahoittajakonsortiota Nordeaa pankkiryhmän koordinoijana, Aktiaa, Danske Bankia ja Swedbankia järjestelyssä, jossa  Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt sopi merkittävästä rahoituspaketista. Järjestelyllä korvataan aiempi rahoitus sekä mahdollistetaan rahaston merkittävä kasvupotentiaali tulevaisuuteen. Vastuullisuus on keskeinen osa rahaston toimintakulttuuria ja koko laina on luokiteltu vihreäksi vastuulliseksi rahoitukseksi.

Rahoitusjärjestely mahdollistaa jopa 700 miljoonan euron rahoituksen, josta pääosa on komittoitua lainaa ja osa lisärahoitusmahdollisuutta. Syyskuun lopussa Rahastolla oli rahoitusta yhteensä 360 miljoonaa euroa. Tavoitteena on monipuolistaa rahoituspohjaa edelleen tulevina vuosina.

”Nyt toteutettu rahoitusjärjestely on kokonsa ja ESG-näkökulmansa osalta kiinteistötoimialalla erittäin merkittävä. Pitkäaikaisella ja kestävällä rahoitusalustalla mahdollistetaan eQ Yhteiskuntakiinteistöt –rahaston kasvu- ja tuottopotentiaalia. Rahoitus sisältää useita osia, jotka mahdollistavat joustoa ja nopeutta toimia markkinassa tehokkaasti ja taloudellisesti. Samalla toivotamme tervetulleeksi jatkavien rahoittajien lisäksi uuden merkittävän rahoittajan, Danske Bankin.” toteaa eQ:n kiinteistötiimin johtaja Tero Estovirta.

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt sijoittaa varansa suomalaisiin hoiva-, palvelu- ja yhteiskuntakiinteistöihin. Rahasto on avoinna merkinnöille neljä kertaa ja lunastuksille kaksi kertaa vuodessa.