3.2.2019

Caverion – Rahoitusjärjestely

Palvelut

Neuvoimme Caverionia rahoitusjärjestelyssä, jossa se sopi lainanantajiensa kanssa lainojen ja luottolimiittisopimuksen jatkamisesta. Uusi sopimus allekirjoitettiin 4.2.2019. Se kattaa 100 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen ja 50 miljoonan euron pitkäaikaisen, kertalyhenteisen lainan. Laina erääntyy kolmen vuoden kuluttua, ja sitä on mahdollisuus jatkaa yhdellä vuodella. Järjestelyllä yhtiö pidensi lainojensa maturiteettia ja vahvisti pitkän aikavälin maksuvalmiuttaan.