21.4.2020

Apotti Oikeudellinen arvio henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä haasteista

Avustimme Oy Apotti  Ab:tä sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännön tilan ja muutostarpeiden arvioinnissa tietosuojanäkökulmasta. Laadimme oikeudellisen arvion henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä keskeisistä haasteista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen arjessa ja ehdotimme tunnistettuihin haasteisiin ratkaisuja. Apotti tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön roolipohjaisen tietojärjestelmän, jossa ammattilaisilla on käytössään kaikki omaan tehtäväänsä liittyvät asiakas- ja potilastiedot reaaliaikaisesti, palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta.