22.5.2018

Ålandsbanken – 200 000 000 Ruotsin kruunun tier 2 -lainan liikkeeseenlasku

Neuvoimme Ålandsbanken Abp:tä sen laskiessa liikkeeseen vaihtuvakorkoisen ja maksunsaantijärjestyksessä alistetun joukkovelkakirjalainan, jonka kokonaisnimellisarvo oli 200 000 000 Ruotsin kruunua. Laina laskettiin liikkeeseen 15.5.2018, ja se listattiin Helsingin Pörssiin 18.5.2018. Laina on oikeudelliselta muodoltaan debentuurilaina, ja ne katsotaan EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisiksi toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi edellyttäen, että asetuksessa säädetyt vaatimukset täyttyvät.