23.1.2017

Compliancesta vastaavien muistilista vuodelle 2017

Olemme koonneet alla olevaan compliancesta vastaavien muistilistaan keskeisimmät lainsäädäntömuutokset vuodelle 2017. Listassa on tiivistetysti muutoksen sisältö, keneen muutos soveltuu ja mitä käytännön toimenpiteitä muutos edellyttää suomalaisilta yrityksiltä.

Annamme mielellämme lisätietoja:

Mika Ilveskero
Sami Lindström
Anne Vanhala

 

1. Muun kuin taloudellisen tiedon raportointi

2. Monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistaminen

3. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan riskiarvion laatiminen

4. Rahanpesun valvontarekisteriin ilmoittautuminen

5. Ilmiantokanavan järjestäminen ilmoitusvelvollisessa

6. Työntekijöiden kouluttaminen ja suojeleminen sekä toimintaohjeet
Henkilön nimeäminen vastaamaan sisäisestä valvonnasta

7. Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen kaupparekisteriin

8. Rikosrekisteriotteiden toimittaminen julkisissa hankinnoissa

9. Velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma

10. Tietosuoja

Compliance-tiimimme