8.7.2014

Vakuutusosakeyhtiö Garantia ja pääjärjestäjät – Ensimmäisen luottoluokitetun takauksellisen ryhmäjoukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Neuvoimme takaajana toiminutta Vakuutusosakeyhtiö Garantiaa sekä pääjärjestäjiä Swedbank AB (publ):ia ja Pohjola Pankki Oyj:tä ensimmäisen luottoluokitetun takauksellisen ryhmäjoukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Lainasumma oli 70 miljoonaa euroa. Laina on markkinoilla täysin uudentyyppinen, keskisuurille yrityksille suunnattu rahoitusmuoto, ja se markkinoitiin ja myytiin suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille.

Samoin kuin vuoden 2013 lopulla liikkeeseenlasketussa ensimmäisessä ryhmäjoukkovelkakirjalainassa, perheyhtiöt olivat jälleen vahvasti edustettuina, mutta nyt mukana oli myös kaksi pörssiyhtiötä, CapMan Oyj ja Okmetic Oyj. Lainan muut liikkeeseenlaskijat olivat EM Group Oy, Enfo Oyj, Keitele Forest Oy, Kuusakoski Oy, Lujatalo Oy, Stalatube Oy ja Terra Patris Oy. Kukin liikkeeseenlaskija osallistui lainaan joko viiden tai kymmenen miljoonan euron osuudella. Sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantialla takaajana (5.7.2013) että itse lainalla on Standard & Poor’sin myöntämä luottoluokitus A-.

Transaktio edellytti vuoden 2013 lopulla toteutetun lainan tavoin oikeudelliselta neuvonantajalta innovatiivista otetta sekä hyviä projektinjohto- ja koordinointitaitoja.