19.8.2015

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) – Miljardin euron luottolimiittisopimus

Palvelut

Neuvoimme Työttömyysvakuutusrahastoa (TVR) rahoitusjärjestelyssä, jossa TVR allekirjoitti 1 000 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen kuuden suuren pohjoismaisen pankin kanssa. Sopimus allekirjoitettiin 29.4.2015. Luottolimiittisopimus on voimassa kaksi vuotta, ja lisäksi osa luottolimiitistä voidaan uudistaa yhdeksi vuodeksi. Lainajärjestelyllä korvataan TVR:n vanhat luottolimiittisopimukset, ja se riittää pääosin turvaamaan rahaston tiedossa olevat lainatarpeet vuonna 2015 ja siitä eteenpäin. Valtioneuvosto on myöntänyt lainajärjestelyyn omavelkaisen valtion takauksen, jonka määrä on 770 miljoonaa euroa.