25.5.2020

Työllisyysrahasto – 800 miljoonan euron rahoitusjärjestely

Palvelut

Neuvoimme Työllisyysrahastoa rahoitusjärjestelyssä, jossa Työllisyysrahasto uudisti sen aiemmin neljän pankin kanssa olleen 400 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen allekirjoittamalla 9.4.2020 vastaavat, yhteismäärältään 800 miljoonan euron sopimukset seuraavien pankkien kanssa: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Nordea Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj, Swedbank AB (publ) ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen Sivukonttoritoiminta. Valmiusluottolimiittien voimassaoloaika on kaksi vuotta ja niihin liittyy yhden vuoden jatko-optio, jonka käyttäminen edellyttää kuitenkin pankkien myötävaikutusta.

Työllisyysrahasto on jättänyt 3.4.2020 valtiovarainministeriölle hakemuksen valtion takauksen saamiseksi edellä mainituille lainoille. Takaus edellyttää eduskunnan päätöstä.

Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen tiivistää sopimusten merkityksen: ”Olemme erittäin tyytyväisiä ja iloisia siitä, että saimme haastavassa tilanteessa sovittua nopealla aikataululla merkittävät valmiusluottolimiitit yhteistyöpankkiemme kanssa. Toteuttamamme rahoitusjärjestely tarjoaa meille lisää vaihtoehtoja velkarahoituksessa nykyisen yritystodistusohjelman lisäksi. Haluan myös kiittää kaikkia järjestelyissä mukana olevia pankkeja vahvasta sitoutumisesta Työllisyysrahaston rahoitusrakenteen vahvistamisessa työttömyysturvan rahoituksen turvaamiseksi.”