5.1.2021

Tallink Silja – Lainasopimus Pohjoismaiden Investointipankki NIB:n kanssa

Palvelut

Toimimme Tallink Silja Oy:n neuvonantajana sen tehdessä lainasopimuksen Pohjoismaiden Investointipankki NIB:n kanssa. Lainalimiitin määrä on yhteensä 100 miljoonaa euroa, ja laina voidaan nostaa 10–40 miljoonan euron erissä.

Lainan vakuutena ovat konsernin Megastar- ja Baltic Queen -aluksiin myönnetyt aluskiinnitykset, jotka ovat takasijaisia nykyisten velkojien vakuuksiin nähden, ja Tallink Siljan emoyhtiön AS Tallink Gruppin myöntämä emoyhtiötakaus. Valtio on antanut NIB:n hyväksi valtiontakauksen, joka kattaa 90 prosenttia lainan kulloinkin ulkona olevasta pääomasta.

Lainan korko on vaihtuva, ja se on sidottu euriborkorkoon. Laina erääntyy neljän vuoden kuluttua. Lainan takaisinmaksu alkaa kahden vuoden kuluttua lainasopimuksen allekirjoituspäivästä.

Rahoitusjärjestely vahvistaa entisestään Tallink Siljan ja sen myötä koko konsernin likviditeettipuskuria.