21.6.2016

Neste Oyj – Liiketoimintaprosessien muutoshanke

Neuvoimme Nestettä liiketoimintaprosessien muutoshankkeessa, jossa Neste ottaa käyttöön uusia liiketoimintaprosesseja ja hankkii SAPilta uuden toiminnanohjausjärjestelmän uusien prosessien tueksi. SAPin kanssa tehdyn ohjelmistolisenssisopimuksen lisäksi Neste teki järjestelmäintegraatiosopimuksen hankkeen pääimplementointikumppanina toimivan IBM:n kanssa.

Olimme mukana koko hankintaprosessissa aina tarjouspyyntövaiheesta sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen asti. Tarjosimme Nesteelle strategista neuvontaa myös hankkeeseen liittyvissä sopimusasioissa ja oikeudellisissa asioissa.

Neste Oyj on edelläkävijä öljynjalostuksessa, puhtaammissa polttoaineratkaisuissa sekä uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvissa sovelluksissa. Neste toimii yli kymmenessä maassa, ja sillä on 5 000 työntekijää. Vuonna 2014 Nesteen liikevaihto oli 15 miljardia euroa. Nesteen osake on listattu NASDAQ Helsingissä.