3.11.2014

Luhangan tuulivoimapuisto – Suomen ensimmäinen tuulivoiman projektirahoitushanke

Castrén & Snellman toimi LBBW Landesbank Baden-Württembergin oikeudellisena
neuvonantajana Suomen ensimmäisessä projektirahoituksella toteutetussa
tuulivoimahankkeessa. LBBW toimi hankkeessa seniorlainanantajana.
Tuulivoimapuistoa rakennetaan Luhankaan parhaillaan: sinne pystytetään kuusi
Vestas V112-3.0 MW tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on 140 metriä. Hankkeen
kehittäjänä oli Ilmatar Windpower Oyj, joka jatkaa hankkeessa
vähemmistöosakkaana. Tuulivoimapuiston pääomistaja on rahasto, jonka
neuvonantajana toimii SUSI Partners AG.