8.4.2014

Lemminkäinen – Lemcon Networks -liiketoiminnan myynti Norjassa ja Ruotsissa

Neuvoimme Lemminkäinen Oyj:tä sen tytäryhtiön Lemcon Networks Oy:n mobiiliverkkoprojekteihin liittyvän liiketoiminnan myynnissä Norjassa ja Ruotsissa Skandinavian johtavalle televerkkourakoitsijalle Netelille. Netelin enemmistöomistaja on pääomasijoittaja Axcel.

Lemminkäisen kokonaan omistama Lemcon Networks tuottaa mobiiliverkkoprojektien johtamiseen ja verkkojen ylläpitoon liittyviä palveluja ja ohjelmistoratkaisuja. Myytävissä liiketoiminnoissa työskentelee noin 80 henkilöä.