23.6.2015

Gasum Oy – Paikallisjakeluverkoston myynti SL Capital Partnersille

Neuvomme Gasum Oy:tä kaasun paikallisjakeluverkostonsa myynnissä. Järjestelyssä Gasum myy tytäryhtiöidensä Gasum Paikallisjakelu Oy:n ja Helsingin Kaupunkikaasu Oy:n osakkeet yksityiselle pääomasijoitusyhtiölle SL Capital Partnersille SL Capitalin infrastruktuurirahasto SL Capital Infrastructure I LP:n kautta. Sopimus allekirjoitettiin 22.6.2015, ja kaupan odotetaan toteutuvan noin viikon kuluessa.

Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa, joka keskittyy pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen ympäristöystävällisillä ratkaisuilla. Gasum Paikallisjakelu Oy vastaa kaasun paikallisten jakeluverkkojen toiminnasta 12 paikkakunnalla Suomessa. Helsingin Kaupunkikaasu omistaa Helsingin maakaasuverkon. Yritysjärjestelyssä Gasum luopuu jakeluverkon omistuksesta, mutta säilyttää kaasuasiakkaiden kokonaistoimitussopimukset. Jatkossa SL Capital tekee läheistä yhteistyötä Gasumin kanssa liiketoiminnan kasvattamisessa, uusien asiakkaiden liittämisessä verkkoon ja kaasun käytön lisäämisessä koko Etelä-Suomessa.

SLCI I on SL Capital Partnersin hallinnoima infrastruktuurirahasto, joka keskittyy pitkän aikavälin perusinfrastruktuurisijoituksiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa. Rahaston pääoma on peräisin brittiläisistä, kanadalaisista ja eurooppalaisista eläkerahastoista. SL Capital Partners hoitaa eräiden maailman suurimpien eläkerahastojen erillistilejä. Yrityksen omistajia ovat partnerit sekä Standard Life Investments, Standard Life -konsernin sijoitusrahastojen hallinnoinnista vastaava yhtiö, joka kuuluu Lontoon pörssin FTSE 100 yhtiöihin.