21.3.2014

ClassNK – Meriteollisuuden ohjelmistotalo Napa Oy:n hankinta

Toimimme japanilaisen laivojen luokituslaitoksen Nippon Kaiji Kyokain (ClassNK) suomalaisena neuvonantajana sen ostaessa suomalaisen meriteollisuuden ohjelmistotalon Napa Oy:n. Napa Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli 18,4 miljoonaa euroa, ja se työllistää yhteensä 170 työntekijää. ClassNK ja Napa Oy:n enemmistöosakkeenomistajat allekirjoittivat transaktiota koskevan osakekauppakirjan 17.3.2014.

Napa on maailman johtava laivojen suunnitteluun ja operointiin tarkoitettujen ohjelmistojen tuottaja. Sen tavoitteena on parantaa globaalin merenkulun turvallisuutta ja ekotehokkuutta. Napan ohjelmistoja käyttävät monet meriteollisuuden alan toimijat, kuten telakat, laivanvarustajat, rahtaajat, suunnittelutoimistot, luokitus- ja tutkimusyhteisöt, viranomaiset, konsultit ja yliopistot.

ClassNK on yksi maailman johtavista laivojen luokitusyhteisöistä. Se pyrkii tukemaan meriteollisuuden kasvua ja kehitystä sekä alusten, niiden miehistöjen ja merellisen ympäristön turvaamista. ClassNK tarjoaa turvallisuus- ja luokituspalveluita yli 8500 alukselle, jotka edustavat yli viidesosaa maailman kauppalaivatonnistosta.